„Życie jest łatwe, kiedy masz zamknięte oczy i nie rozumiesz niczego, co widzisz…”

John Lennon

Zapraszam na warsztat „Techniki transowe w terapii i  autoterapii”.  Zostały jeszcze 4 miejsca. Termin: 10-11 czerwca 2017.

Szczegóły: http://powrotdozdrowia.pl/szkolenia-dla-wszystkich/techniki-transowe-w-terapii-i-autoterapii.html

Nowość!

Zapraszam na dyskusyjne spotkania grupowe, na których dzielę się bieżącą wiadomościami dotyczącymi nowych badań z zakresu psychologii zdrowia, ciekawych szkoleń, książek, które warto przeczytać. Zawsze w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.00-20.00, obowiązują zapisy 604/581-582 (może być sms).

Fragment mojej książki „Terapia duszy, jak przywrócić jej związek z ciałem”,  która ukaże się w lutym 2017

Podstawowe zalecenia

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”

Albert Schweitzer

Program trybu życia zdrowych, pełnych i świadomych ludzi według prof. Candace B. Pert

Dotychczasowy paradygmat utrzymywał, że podstawą zdrowia jest zajmowanie się fizycznymi aspektami ciała, i ignorował ludzki świat emocji i ducha. W świetle badań nad emocjami i siecią psychosomatyczną widać, że emocje są kluczowym elementem dbania o zdrowie. Profesor Pert mówi, że nawiązując kontakt ze swoimi emocjami, uzyskujemy dostęp do uzdrawiającej mądrości, która jest naturalnym prawem biologicznym każdego z nas.

Od czego powinniśmy zacząć?

Od przyjęcia wszystkich naszych uczuć. Mamy tendencję do odpychania, wypierania, unikania takich uczuć, które są nieprzyjemne (złość, gniew, lęk) czy niepoprawne społecznie (nienawiść). Te emocje nie rozpływają się w przestrzeni, tylko jeśli są niewyrażone, nieujawnione, nieprzyjęte, tkwią w naszym ciele, a w konsekwencji nas niszczą. Te uczucia są częścią nas, wiele o nas mówią, nawet nam pomagają. Złość sprawia, że potrafimy określać granice, odczucie żalu pozwala nam pogodzić się ze stratą, lęk chroni nas przed niebezpieczeństwem. Gdy je przyjmiemy, zaakceptujemy i uwolnimy, przestaną być toksyczne. Natomiast tłumione mogą gwałtownie wybuchnąć. Uczucia nie są „dobre” ani „złe”, po prostu są.

Stawanie się świadomym

Większość wyborów dotyczących trybu życia obejmuje rzeczy, które robimy lub których nie robimy. Pert skupia się na istnieniu, nie na robieniu rzeczy. Wychodzi z podstawowego założenia, że jesteśmy istotami ludzkimi, a nie jak mówi — robieniami ludzkimi. To świadomość doświadczeń psychicznych, emocjonalnych, fizycznych. Im bardziej jesteśmy świadomi, tym bardziej możemy wsłuchiwać się w rozmowę układu umysł – ciało, który zawiaduje oddychaniem, odpornością, bólem, przepływem krwi, trawieniem. Pracując z wykorzystaniem wizualizacji, możemy wpłynąć na uwolnienie niektórych związków biochemicznych, tym samym wpłynąć na molekuły emocji. Na przykład możemy myślami wywołać wyrzut endorfin, które wpływają na samopoczucie.

Życzę nam wszystkim, aby marzenia się spełniały, choroby omijały, pieniądze się w cudowny sposób rozmnażały, ale przede wszystkim życzę miłości i ciepła.

Alicja Grzesiak
Emocje okiem chińskiego lekarza

Jestem po lekturze książki Barbary Temelie „Odżywianie według pięciu przemian”. Autorka jest polską dietetyczką, od lat mieszkającą w Monachium i pracuje w wielu krajach europejskich. Propaguje odżywianie wg powszechnej w Chnach metody pięciu przemian. Skupię się na aspekcie psychologicznym i związku zmian w świecie przyrody z  emocjami.
Człowiek jest częścią tego świata  i tak jak on podlega przemianom.

Przemiana drzewa, w przyrodzie wiosna.
Narządy należące do przemiany drzewa to wątroba i pęcherzyk żółciowy. Wątroba kontroluje wzrok, napięcie mięśniowe, ścięgna i paznokcie.  Sprawuje nadzór nad ilością i jakością krwi. Chiński lekarz zajmując się wzrokiem leczy także wątrobę, ale idzie dalej szukając u pacjenta wpływu stresu czy gniewu.
W sferze duchowo-uczuciowej rozluźnienie wątroby przejawia się w spontaniczności, kreatywności, tolerancji, talencie organizacyjnym.  Wątroba lubi swobodę i nie znosi nacisku.
Faza drzewa to rośnięcie, więc w tej fazie przebywają niemowlęta i dzieci.  Gdy dziecko znajduje się pod presją lub bliscy mają wobec niego nadmierne oczekiwania, jego wątroba jest ciągle napięta. To może prowadzić do początku zaburzeń nerwicowych. I już jako człowiek dorosły, mając niewielką swobodę działania reaguje drażliwością, złością i gniewem na wszystkich, którzy chcą go ograniczać lub zbytnio się zbliżyć. Wyładowując gniew i agresję na zewnątrz, próbuje zbudować sobie wewnętrzną przestrzeń, której mu brakuje. Brak dystansu do siebie sprawia, że nie widzi, że przyczyna jego gniewu tkwi w nim, w braku umiejętności stwarzania sobie przestrzeni potrzebnej do własnego rozwoju.
Tępy upór, sztywność, ograniczenie, nietolerancja, umiejętność psucia zabawy, towarzyszą  fizycznemu napięciu i zesztywnieniu. Wątroba użycza fantazji i wypełnia treścią wizję życia, zaś pęcherzyk żółciowy siłą przebicia i odwagą potrzebną do przekształcenia wszystkiego w plany, które urzeczywistniamy w przemianie ziemi. Typowym stanem jest wewnętrzne napięcie i niezdolność do podejmowania decyzji. Własny rozwój, gotowość do realizacji planów i marzeń jest właściwym lekarstwem.

Back to top