„Życie jest łatwe, kiedy masz zamknięte oczy i nie rozumiesz niczego, co widzisz…”

John Lennon

„Nawet jeśli znajdujesz się na właściwej drodze, zostaniesz przejechany, jeżeli będziesz tam tylko siedział”. Will Rogers

Mózg człowieka składa się z dwóch półkul: prawej i lewej. Obie półkule przetwarzają informacje niezależnie od siebie. Obie tworzą jeden umysł i uczestniczą we wszelkich funkcjach psychicznych. Mózg zawiera około biliona komórek nerwowych.

Niektórzy ludzie mają obie półkule rozwinięte jednakowo, u większości dominuje lewa (najczęściej u mężczyzn), prawa półkula dominuje u artystów.

„Musisz najpierw wygrać w umyśle, zanim wygrasz w życiu.” John Addison

Wykorzystanie hipnozy w zdrowiu.

Najwięcej na ten temat mówi dr Carl Simonton, twórca psychoonkologii, a także jego najbliższy współpracownik polski lekarz psychiatra dr Mariusz Wirga.

„Jeśli każdy dzień będzie przebudzeniem, nigdy się nie zestarzejesz. Po prostu będziesz wciąż wzrastał” Gail Sheehy

Hipnoza

Wiele mitów narosło na jej temat...a to, że jest szkodliwa, a to, że wprowadzony w nią człowiek nie wie co czyni i może nawet zabić, a to, że sami nie mamy wpływu na ten stan świadomości.

Uporządkujmy więc te wszystkie informacje.

„Niech jedzenie będzie twoim lekarstwem”. Hipokrates

Do chorób cywilizacyjnych zaliczamy głównie:

schorzenia układu oddechowego, schorzenia układu krążenia, uczulenia, nowotwory, AIDS, chorobę Alzheimera, „zespoły ucieczki” (narkomanię, lekomanię, alkoholizm, ostre zaburzenia psychiczne).

Back to top